dimarts 23 abril 2019
16 Congres JSC

Congrés Nacional de la JSC

Què és el Congrés de la JSC?

El Congrés, segons els estatuts de la nostre organització, és el màxim òrgan de decisió de la JSC. El Congrés està constituït per delegats/des escollits/des per les Agrupacions, en proporció al seu nombre de militants i en funció del barem establert pel Reglament de Congressos de la JSC.

Què farem divendres?

El divendres 16 de març a més del procés d’acreditació dels delegats i delegades, tindrà lloc l’elecció de la Mesa del Congrés, la seva missió es la de moderar i dirigir els debats que es produiran durant el Congrés i també la resolució dels conflicte que es puguin generar durant els tres dies de treball, un cop escollida la Mesa tindrà lloc la sessió inaugural i posteriorment la part més important d’aquest dia, la presentació, debat i votació de la gestió realitzada aquests últims 3 anys per part dels diferents òrgans que configuren la JSC. Un cop finalitzada la proclamació dels resultats de les votacions als informes de gestió es produirà la constitució de les comissions de treball per al debat de les ponències marc.

Què farem dissabte?

L’eix vertebrador d’un Congrés és la ponència marc. En aquest document, elaborat per una comissió redactora, queden reflectides les possibles línies polítiques i organitzatives a desenvolupar durant el proper mandat. Aquesta ponència marc ha estat debatuda en els darrers mesos per les diferents agrupacions, que han estat les encarregades de fer les corresponentsesmenes al text.

Però no és fins al Congrés quan els delegats i delegades tindran la potestat per acceptar o rebutjar les consideracions que les agrupacions han formulat al text. A banda de la ponència política i d’organització es debatrà per l’actualització dels Estatuts de la JSC. Tot aquest debat tindrà lloc durant el dissabte 17 de març. Cadascun dels delegats i de les delegades (també els observadors/es) tindran assignada una de les dues comissions de treball.

Com anirem a les comissions?

L’assignació dels delegats i delegades a un comissió l’ha fet l’agrupació corresponent al llarg de les darreres setmanes, segons les preferències de cascun dels participants, respectant la distribució equitativa en cadascuna de les ponències.

Prèviament, el responsable de la federació haurà informat a cada delegat i delegada la comissió a la qual ha estat assignat (la seva credencial també ho indicarà).

Els delegats i les delegades no podran canviar la comissió que li ha estat assignada.

Per permetre l’accés dels participants a cada comissió, el personal d’organització validarà la seva credencial amb un lector de codi de barres.

Què farem el diumenge?

A partir de les 9 hores, es reprendran els treballs del ple del Congrés per tal de debatre i aprovar els dictàmens de cadascuna de les quatre comissions i també donarà lloc a la lectura i votació de les resolucions del Congrés. Posteriorment els delegats i delegades hauran d’emetre el seu vot per elegir els membres dels diferents òrgans de la JSC – entre aquest òrgans està la Comissió Executiva. Durant el temps que determini la Mesa del Congrés, els delegats i delegades podran emetre el seu vot. Per validar l’accés a la sala de votacions, el personal d’organització validarà la seva credencial amb un lector de codi de barres. Hi haurà 6 urnes (una per cada òrgan a elegir).

Un cop terminada la votació i el recompte, es reprendrà la sessió a la sala de plens amb la proclamació dels resultats de les votacions i l’acte de cloenda a càrrec del/de la nou/nova Primer/a Secretari/a de la JSC.

Tags:

Data

16 març 2018 - 18 març 2018
Hotel Gran Verdi

Localització

Hotel Gran Verdi
Sabadell
Categories
QR Code

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here