Manifest del dia d’Europa

0
193

Un any més, la Joventut Socialista de Catalunya expressem el nostre suport al projecte europeu. Com a joves catalans i catalanes, reconeixem la importància de la pertinença de la nostra regió a la Unió Europea i creiem fermament que l’adhesió d’Espanya a aquesta unió va ser un pas crucial per assegurar el nostre futur i crear una societat millor per a totes i tots. A continuació, exposem les raons clau per les quals és essencial que la joventut catalana cregui en el compromís europeu:

Drets humans i democràcia: Com a part de la Unió Europea, estem protegits i protegides per les lleis i reglaments de la Unió Europea, que garanteixen els drets humans fonamentals i promouen els valors democràtics. Això ens proporciona un marc jurídic sòlid per a protegir els nostres drets i llibertats i garantir la nostra participació en els processos de presa de decisions que ens afecten. Ens habilita un marc legal per a promoure els drets dels treballadors i treballadores, protegir els consumidors i consumidores i regular les indústries; com a joves socialistes, creiem que els governs dels estats membres tenen el deure de protegir els seus ciutadans de l’explotació i promoure el bé comú.

Protecció del medi ambient: la Unió Europea té una de les polítiques mediambientals més sòlides del món, promovent el desenvolupament sostenible i la protecció dels recursos naturals. En unir-nos a la Unió Europea, tenim accés a projectes mediambientals finançats per la Unió Europea, animant-nos a treballar per un futur més sostenible i promovent una economia ecològica i circular.

La nostra veu col·lectiva: com a part de la Unió Europea, se sent la nostra veu i els nostres interessos, que són representats a escala internacional. Tenim un espai a la taula per a debatre qüestions globals i influir en les polítiques internacionals. Això ens permet treballar per a aconseguir els nostres objectius i valors, com la diversitat cultural, la igualtat i la justícia social. Sobretot, en un moment en què el nostre territori geogràfic s’ha vist atacat per la invasió russa a Ucraïna, la direcció i decisió unànime del conjunt de la Unió Europea (i altres Estats del continent) ha estat un punt clau per defensar els valors democràtics i de llibertat que s’estan posant en joc mitjançant aquest conflicte bèl·lic.

Oportunitats econòmiques: l’adhesió a la Unió Europea ens proporciona accés a un ampli mercat econòmic, augmenta les oportunitats d’ocupació i el potencial de creixement econòmic. Això ens beneficia a nosaltres i a les nostres famílies en termes d’ocupació, ingressos i estabilitat financera. També ens brinda oportunitats per a desenvolupar noves capacitats i ampliar els nostres coneixements, fent-nos més competitius i competitives en el mercat laboral mundial. Igualment, ens proveeix d’accés a un mercat major, creant nous llocs de treball i oportunitats d’inversió per a les nostres comunitats, així com beneficiar-nos de fons i programes de la UE com són els Fons NextGenerationEU que es van crear per pal·liar els danys econòmics i socials causats per la COVID-19, i d’altres que també poden utilitzar-se per a donar suport a programes socials, d’educació, entre d’altres.

Exposició internacional: Ser part de la Unió Europea ens permet col·laborar amb persones, institucions, entitats i empreses de diferents cultures, llengües i orígens. Això ens dona una perspectiva més àmplia del món i de la nostra regió geogràfica i ens ajuda a desenvolupar una mentalitat més global i més tolerant. A més, la Unió Europea ofereix diversos programes d’intercanvi que proporcionen oportunitats per estudiar, treballar i viatjar en altres estats membres, expandint els nostres horitzons i enriquint les nostres experiències.

L’adhesió a la Unió Europea el 1986 va ser un pas crucial cap a la creació d’una societat més justa, més equitativa i justa per a tots i totes, ja que a més de tot l’esmentat, també va proporcionar una plataforma perquè els ideals de justícia i igualtat social florissin i tinguessin un impacte real en la vida de les persones. Poder participar en la comunitat més àmplia de nacions de tot el món, que compartim valors i creences similars és un valor afegit a la integració europea, encara avui en construcció. En unir-nos a la UE, podem treballar conjuntament amb altres estats membres per promoure la justícia social, els drets humans i la igualtat econòmica.

En conclusió, creiem que l’adhesió a la Unió Europea va ser un pas essencial per al futur de la joventut catalana, ja que ens aporta nombrosos beneficis, incloses oportunitats econòmiques, exposició internacional, drets humans i democràcia, protecció mediambiental i una veu col·lectiva. #StrongerTogether

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here