dimarts 23 abril 2019
Inici Carta de Valors

Carta de Valors

La joventut del nostre país reivindica amb força el dret a tenir els mecanismes necessaris per a construir per sí mateixa el seu projecte de vida. Els i les joves han fet sentir la seva veu no només en la defensa dels seus interessos individuals sinó també mostrant la seva solidaritat i activisme pels drets col·lectius i la justícia social.

Els i les joves som compromisos socialment i políticament i així ho hem demostrat.

La Joventut Socialista de Catalunya assumeix el compromís de participar activament en la creació, defensa i difusió dels valors propis de l’esquerra catalanista.

Com a joves socialistes ens sentim:

I. Socialistes: el nostre objectiu és aconseguir una societat més justa, equilibrada i sostenible on homes i dones cooperin entre sí en base als principis de llibertat, igualtat i solidaritat. Els ideals i principis socialistes són els que han de guiar cap a un model econòmic en el que prevalguin la justícia social i la llibertat. Per això hem de lluitar contra
una societat regida només per criteris de mercat i establir regles encaminades a aconseguir un major estat de benestar, restituir el progrés econòmic, assegurar la sostenibilitat i el respecte a la democràcia.

II. Marxistes: el materialisme històric i la lluita de classes, així com la socialdemocràcia,
i altres aportacions del pensament socialista, són la base de la nostra anàlisi de la realitat i ens proporcionen eines per entendre-la, defensar-la i canviar-la.

III. Republicans: creiem en la República com a model d’Estat, sense cap monarquia que tuteli la nostra democràcia. Perquè volem una democràcia avançada i plena de ciutadans i ciutadanes conscients, lliures i compresos, una societat sense cap discriminació per raó
de naixement on la monarquia ha de ser superada. Per això els ciutadans i ciutadanes
han d’escollir i poder ser escollits en igualtat d’oportunitats per a governar legítimament a través de la sobirania popular les seves institucions. Tot això creiem que va ser recollit en l’esperit de la Segona República a l’any 1931 i ha de guiar el nostre republicanisme.

IV. Ecologistes: el nostre desenvolupament econòmic ha de ser sostenible i respectuós amb el medi ambient. Aquest ha de ser el nostre compromís no només amb la nostra generació, sinó amb les properes generacions, ja que no hem d’hipotecar el seu futur.

V. Igualitaris: en una societat lliure i democràtica és intolerable que hi hagi discriminacions tant a nivell de sexe, país d’origen o orientació sexual. No és suficient que garantim aquesta igualtat només a nivell legal, sinó que hem de lluitar per aconseguir que sigui una igualtat real i que la societat sencera no toleri les desigualtats que encara existeixen.

VI. Pacifistes: la JSC creu i defensa un model social en un context de pau, on cap persona pugui exercir cap tipus d’imposició, ni la forma de la violència, com a eina per aconseguir els seus objectius o ideals.

VII Feministes: la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes forma part de l’essència mateixa de la nostra ideologia, així hem de lluitar perquè aquesta sigui una realitat i no una fita en tots els àmbits socials, laborals i personals.

VIII. Laïcistes: cal avançar cap a un Estat realment laic garantint la separació entre qualsevol confessió religiosa i l’Estat. Totes les religions existents s’han de tractar amb igual respecte però s’han de circumscriure a l’àmbit privat i no han de gaudir de cap tipus de privilegi.

IX. Municipalistes: cal garantir el principi de subsidiarietat on els municipis són l’administració més propera i la que ha de donar resposta més directa als problemes concrets de la ciutadania. Per això, cal que es garanteixin els recursos necessaris perquè puguin atendre a les demandes dels veïns i veïnes donant uns serveis públics de qualitat.

X. Catalanistes: Catalunya és el nostre marc polític de referència i acció, la defensa de la identitat, cultura i llengua catalanes, juntament amb l’assoliment d’un model polític que permeti dotar-nos d’un autogovern suficient, són eixos fonamentals de la nostra lluita
compartida pel reconeixement nacional del poble català.

XI. Federalistes: l’organització territorial de l’Estat espanyol ha de ser federalista. Considerem el federalisme el millor instrument per a la plena expressió de les diferents identitats culturals i nacionals en un projecte comú.

XII. Demòcrates: som joves socialistes que creiem que la democràcia és el millor sistema per aconseguir el ple desenvolupament de les capacitats individuals i garantir la progressiva igualtat i oportunitats entre tots el ciutadans. La divisió de poders, el sufragi universal, el pluralisme polític, la llibertat d’expressió de premsa i el respecte als drets humans són, entre molts altres elements indispensables que hem de defensar i difondre
per tal d’assolir una societat més justa.

XIII. Europeistes: creiem en una Europa cohesionada social, econòmica i políticament. La nostra implicació en la construcció europea serà incansable per tal de que Europa camini cap a un marc constitucional que garanteixi, mitjançant institucions polítiques fortes, la justícia social, i els drets civils per a tota la ciutadania.

XIV. Internacionalistes: la globalització econòmica i social que s’ha anat teixint els darrers anys ha generat un seguit de nous riscos i amenaces, però alhora ha generat oportunitats que ens ha de permetre decidir sobre el nostre futur organitzant-nos i coordinar-nos internacionalment per a aconseguir que es prenguin decisions més justes a nivell global en l’àmbit econòmic, social i polític. Per això cal que enfortim també les institucions internacionals per tal de poder decidir el nostre futur col·lectiu en el procés de globalització.

Carta de valors aprovada en el 13è Congrés
de la JSC