dimecres 17 juliol 2019
Inici Propostes Electorals JSC

Propostes Electorals JSC

Eleccions al Parlament 2017

Reconstruïm el Pacte Social

Estat Federal

 • Reforma constitucional per configurar una organització política adient per un Estat com el nostre, que compta amb nacions i realitats diverses: l’Estat Federal.
 • Configuració del Senat per esdevenir una cambra de representació política dels diferents territoris: Consell Federal.
 • Nova concepció de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya: Constitució de l’Estat Federal. Aprovació pels Estats Federats en el marc de la clara determinació competencial que haurà d’establir la Constitució.
 • Reconeixement de les particularitats nacionals, culturals i lingüístiques de Catalunya, en el marc d’un Estat plurinacional, pluricultural i plurilingüístic.
 • Assignació dels recursos adequada i sistema de finançament just, basat en els principis d’ordinalitat, autonomia financera, suficiència i solidaritat

Rescat de persones i Habitatge

6. Garantir una segona oportunitat a les persones endeutades; les persones i les famílies han de poder liquidar els deutes vinculats amb l’habitatge habitual.

 • Moratòria dels desnonaments per les famílies en risc d’exclusió social.
 • Efectiva i obligatòria oferta de lloguer social com a mesura prèvia al desnonament. La cessió en regim de lloguer social serà en tot cas obligatòria quan hi visqui una unitat familiar en risc d’exclusió.
 • Sancions a les entitats financeres, immobiliàries i els fons d’inversió, en definitiva, els grans tenidors d’habitatge, que forcin desnonaments de primeres residencies o que no compleixin amb la submissió a mediació prèvia o l’oferta de lloguer social.
 • Posar fi a la pobresa energètica: necessari impuls del fons social per compensar els impagaments dels rebuts d’aigua, llum i gas. Aquest mecanisme implica que les empreses subministradores han de constituir un fons de cara a recorre al mateix davant els impagaments de les llars que pateixin aquesta situació.
 • Reforç del protagonisme dels Ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge i lloguer social

Ocupació

 • Pujada del SMI fins a 1000€
 • Creació de plans d’ocupació local per la gent jove
 • Ofensiva legislativa i fiscal contra la dualitat del mercat laboral i contra els contractes temporal precaritzadors.
 • Suport a la joventut emigrant a que viu l’exili econòmic amb la creació de l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil per facilitat el seu retorn
 • Contractació pública responsable, impulsant clàusules i quotes socials (joves, aturats de llarga durada i persones amb diversitat funcional)

Ensenyament i Recerca

 • Promoció de l’FP i eliminació de taxes
 • Reforma de la governança de les universitats per re‐orientar‐les als interessos generals de lasocietat, respectant la democràcia interna i la autonomia universitària.
 • Reducció de taxes universitàries i fraccionament de la matrícula en 10 mensualitats
 • Més diners per al programa ERASMUS i altres beques de mobilitat internacional
 • Ampliació dels ajuts a la recerca d’investigadors novells i post‐doctoral així com els programes de retenció de talent.
 • Eliminació dels contractes dels “falsos associats” i millora de les condiciones laborals del professorat per garantir la qualitat de l’ensenyament

Model económic sostenible

 • Regulació i promoció de l’economia col∙laborativa i l’economia social per reforçar la recuperació econòmica
 • Producció pública d’energia, promoció d’iniciatives de generació distribuïda d’energia verda i suport a l’autoproducció i el cooperativisme energètic
 • Des‐privatització de les companyies d’aigües a tot el territori i nou model de bo social per garantir l’accés als subministraments bàsics contra la pobresa energètica

Transparència

26. Transparència generalitzada dels pressupostos, convenis i licitacions de les institucions públiques a més de exigir declaracions de béns als representants públics

27. Restricció de la despesa electoral ordinària i major control de les finances dels partits 28. Impuls a l’ús de open data i de open‐source software a les institucions

Ciutadanía

 • Vot a partir dels 16
 • Implantació progressiva del e‐govern i la ciutadania digital seguint el model d’Estònia
 • Adequació de la normativa d’igualtat de tracte per incloure la persecució de discursos i actitud racistes, xenòfobes i populistes que alimentin l’odi i la desconfiança vers pluralitat
 • Tancament dels CIE
 • Assistència urgent, social i psicològica, per combatre la greu situació dels menors immigrants no acompanyats i indocumentats que estan arribant a Catalunya en un greu risc d’exclusió. Cal destinar més recursos que garanteixin la immediata tutela de la DEGAIA i la veloç assignació d’un centre de protecció de menors, així com la necessària atenció que requereixen.