diumenge 26 setembre 2021
Inici Què fem?

Què fem?

Què fem?

  • Treballem per a la reflexió, debat i formació amb l’objectiu de crear un discurs autònom i novedós amb capacitat d’incidència a la societat i al socialisme català.
  • Reivindiquem els nostres ideals i propostes al carrer, als espais interassociatius, culturals i lúdics, als mitjans de comunicació i a les institucions.
  • Col•laborem activament al teixit associatiu de Catalunya, les organitzacions sindicals, el Consell nacional de la Joventut i a les plataformes territorials del món associatiu juvenil.
  • Participem als organismes internacionals socialistes juvenils com la IUSY i l’ECOSY amb l’objectiu de coordinar la nostra lluita i les nostres reivindicacions comunes. Tamateix la JSC està confederada amb las Juventudes Socialistas de España amb la que té relacions fraternals.
No hi ha ativitats!