Avui, 15 d’octubre, és el Dia Internacional de la Dona Rural i des de JSC, un any més, reivindiquem a les més de 200.000 dones que treballen i viuen en la nostra Catalunya rural, ramadera, agrícola, marinera, apicultora i d’interior molts cops invisibilitzada. Per això, un any més volem posicionar-nos al seu costat, perquè no és just ni és feminista que per ser dona i per ser i estar en el món rural haguem de viure una doble bretxa, tant de gènere com social. 

Així és, la doble bretxa que sofreixen aquestes dones treballadores suposa enfrontar-se a les ja tan conegudes discriminacions de gènere davant un sector ramader eminentment masculinitzat on les dones han d’esforçar-se per partida doble per trobar el seu lloc per desenvolupar-se a nivell professional i vital. 

Segons un estudi dut a terme per FADEMUR, en que analitza aquesta doble bretxa, els tres eixos principals en que es manifesta aquesta desigualtat són: el lloc de treball; la presa de decisions; i la conciliació. En relació al lloc de treball, són les que més sofreixen la temporalitat i la parcialitat (un 28% de les dones treballen parcialment enfront el 19.7% dels homes); pel que fa a la presa de decisions, les dones tenen un percentatge més baix en ocupació de llocs directius respecte l’ocupació en una ciutat urbana i en oficis més demandats, com pot ser una oficina; i pel que fa a la conciliació, les dones manquen de polítiques de natalitat i conciliació i no els permet fer front a la despesa i al temps que suposa treballar al medi rural i cuidar (idealment, de forma equitativa) de la seva família. Com a conseqüència genera un major èxode rural femení que masculí a les grans ciutats, afavorint alhora la despoblació i la masculinització de l’entorn rural. 

Aquestes dades demostren que aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a les dones rurals no és només el correcte, sinó un fet necessari i fonamental per lluitar també contra la desigualtat i la despoblació a les zones rurals. 

Des de les Joventuts Socialistes de Catalunya ens reafirmem, com cada any i cada dia, al costat dels drets d’aquestes dones del món rural que necessiten polítiques específicament destinades a la seva condició per ser dona i per ser rural, que afrontin de manera clara i decidida la realitat laboral, social i familiar que requereix de resposta urgent per part de les nostres Administracions i Institucions.  

Les dones representem la meitat de la població, i també representem una part essencial de la vida al camp i a la mar. Sense nosaltres no poden no comptar, i per això mereixem una igualtat real i efectiva que suposi tenir, com a mínim, els mateixos drets que els homes i les persones, tant dones com homes, que viuen a les grans ciutats. Cuidar del món rural és cuidar les dones i empoderar la nostra Catalunya rural i violeta. 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here