Aquests dies, la JSC de forma conjunta amb el grup parlamentari Socialistes i Units per avançar, han fet entrega d’un seguit de 3 resolucions amb l’objectiu de millorar i apostar per polítiques que posin al jovent al centre. A causa de la inactivitat per part de la Generalitat en matèria de polítiques juvenils, i la falta de compromís, des de la JSC ens hem proposat tirar endavant aquestes mesures, per fer front a la precarietat del jovent a Catalunya.

Aquestes resolucions inclouen temàtiques diferents, com són la mobilitat, la salut mental i les beques estudiantils. Totes amb una visió juvenil, amb les que pretenem que es facin accions d’ajuda cap als i les joves. En primer lloc, s’ha presentat una resolució en matèria de mobilitat amb la qual s’insta al govern a implementar a tot el territori català un títol, seguint el model en ús a l’AMB, per subvencionar el transport públic dels joves de fins a 16 anys també a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona. D’aquesta manera advoquem per la cohesió i equilibri territorial, i alhora repensem la mobilitat dels i les joves d’una forma sostenible i justa.

En segon lloc, la JSC i el grup parlamentari van presentar una resolució en matèria de salut mental on s’insta al govern a posar en marxa un número telefònic gratuït per tal de solucionar la situació actual de prevenció del suïcidi, on la línia telefònica d’assistència de prevenció, el 061, continua sent de pagament. De mitjana, es poden arribar a pagar de set a nou euros per trucada. Vista aquesta situació injusta i l’augment creixent de casos de suïcidi i malalties mentals entre els joves, s’ha d’assegurar una atenció i assistència pública de qualitat per evitar situacions no desitjades. D’aquesta manera la JSC trobem impensable que aquesta línia telefònica de prevenció del suïcidi encara tingui un cost.

Finalment, s’ha presentat una resolució en matèria de beques i educació, on instem al govern a proporcionar beques a aquells i aquelles estudiants d’oposicions per processos selectius corresponents a la classificació A de cos d’Administració General de la Generalitat de Catalunya. Fent una vista endavant, s’ha previst que aproximadament 2500 persones es jubilaran en els propers 5 anys. Això incrementa a 500 les vacants per any fins a 2027. Considerem que s’ha de proporcionar de forma justa l’oportunitat de poder presentar-se a aquestes oposicions a qualsevol jove, no que únicament s’ho puguin permetre aquells amb una situació familiar favorable o rentes elevades.

Amb aquestes propostes, la JSC pretén aconseguir millorar aquelles situacions on no s’han pres mesures reals per afrontar les situacions injustes que pateixen els i les joves. Així, augmentem la qualitat de vida dels i les joves, i assegurem un futur amb oportunitats justes. 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here